Ectocid P Forte isecticid concentrat 1 L

Ectocid P Forte isecticid concentrat 1 L

Producător:PROMEDIVET, ROMANIA
Cod produs:PS603
Disponibilitate:În Stoc

Opţiuni disponibile------------------------------

Magazin destinat partenerilor FaberPet. Trebuie să fiți logați pentru a vedea prețurile produselor și să faceți comenzi! Pentru deservirea Persoanelor Fizice stă la dispoziție siteul faberpets.ro


Proprietăți:

Se utilizează pentru combaterea insectelor zburătoare şi târâtoare, pentru dezinsecţia clădirilor, vehiculelor publice, clădirilor industriale, magazinelor şi a adăposturilor, spaţiilor destinate pentru creşterea animalelor.

Produsul nu se aplică în zona de activitate a albinelor.


Mod de utilizare:

Produsul diluat trebuie pulverizat cu pompe de presiune pe suprafeţele ce urmează a fi tratate. Uzual se utilizează diluţii de 1-2 % (100-200 ml produs diluat în 10 litri de apă) cu o rată de aplicare de 50 ml soluţie diluată/mp. În cazul infestărilor puternice: concentraţia se măreşte la 3-4 % (300-400 ml produs diluat în 10 litri de apă) cu o rată de aplicare de 50 ml soluţie diluată/mp. Se evită aplicarea soluţiei preparate pe suprafeţe proaspăt văruite. Amestecul preparat se foloseşte în cursul zilei respective. A se evita contactul cu suprafeţele proaspăt stropite şi încă umede. Înainte de refolosinţă, spaţiile se aerisesc temeinic.A nu se da pe suprafețele ce vin în contact direct cu animalele, hrana pentru animale și produsele de origine animală. Nu se aplica în zona de activitate a albinelor. Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Ingrediente:

100 ml produs conţine substanţă activă: 4 % CYPERMETRIN nr. CAS 52315-07-8, NR. CE 257-842-9. 2 % PERMETRINĂ nr. CAS 52645-53-1, nr. CE 258 -067-9. 5 % PIPERONILBUTOXID nr. CAS 51-03-6, nr. CE 200-076-7. 0.1% PRALLETHRIN nr. CAS 23031-36-9, nr. CE 245-387-9.

Precauții:

PERICOLE: H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili. H302 – Nociv în caz de înghiţire. H315 – Provoacă iritarea pielii. H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 – Nociv în caz de inhalare. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. PRECAUŢII:P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii, aerosolii. P262 – Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau imbrăcămintea. P270 – A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie si echipament de protecţie a ochilor, feţei. P337 + P313 -Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P501 – Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor. P301+P312 – În caz de inghiţire sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simtiţi bine.


Prezentare:
1 L

Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scrie o opinie.

Etichete: insecticide si raticide, solutii antiparazitare