PROCUM cub parafinat punga 300 gr

PROCUM cub parafinat punga 300 gr

Producător:PROMEDIVET, ROMANIA
Cod produs:PS496
Disponibilitate:În Stoc

Opţiuni disponibile------------------------------

Magazin destinat partenerilor FaberPet. Trebuie să fiți logați pentru a vedea prețurile produselor și să faceți comenzi! Pentru deservirea Persoanelor Fizice stă la dispoziție siteul faberpets.ro


PROCUM cub parafinat


SUBSTANŢĂ ACTIVĂ: Brodifacoum 0,0025%(nr. CAS: 56073-10-0, NR. CE: 259-980-5), conţine benzoat de denatoniu

INDICAŢII: Se foloseşte pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor în spaţii închise cu grad ridicat de umiditate, ex.  locuinţe, grajduri şi clădiri  agricole, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc., respectiv în spaţii deschise ex. canalizări, scurgeri de apă, maluri de apă, locuri de depozitare a gunoaielor. Se amplasează mai ales în zone umede, unde celelalte tipuri de raticide nu pot fi utilizate.

INSTRUCŢIUNI ŞI DOZELE DE APLICARE:
Purtaţi mănuşi de protecţie chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (EN374). În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea şi nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conţinutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naţionale. Mâinile şi pielea expusă direct după utilizarea produsului se spală cu apă din abundenţă. Indicaţii: Se foloseşte pentru combaterea şobolanilor în spaţii închise cu grad ridicat de umiditate, ex. locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc., respectiv în spaţii deschise ex. canalizări, scurgeri de apă, maluri de apă, locuri de depozitare a gunoaielor. Se amplasează mai ales în zone umede, unde celelalte tipuri de raticide nu pot fi utilizate. şobolani – public general – interior, în aer liber/ în exterior în jurul clădirilor: Fixaţi 10-60 g de blocuri în staţii de momeală rezistente la manipulări la distanţe de 10 m (5m în zone de infestaţie înaltă) acolo unde şobolanii sunt activi. Verificaţi regulat consumul de momeală şi înlocuiţi momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetaţi tratamentul în situaţii unde există dovada unei noi infestaţii (de exemplu urme sau excremente proaspete).  Nu mutaţi sau deranjaţi punctele de momeală pentru câteva zile după plasarea lor. Dacă nu este nici un semn de activitate de şobolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutaţi momeala într-un loc cu activitate de şobolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, creşteţi cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creşteţi mărimea punctului de momeală. Repetaţi tratamentul în situaţii unde există dovada unei noi infestări. Nu utilizaţi acest produs ca momeală permanentă pentru prevenirea infestaţiilor de rozătoare sau monitorizarea activităţiilor rodenticide. Înlocuiţi orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Staţiile de momeală trebuie vizitate doar după 5-7 zile după începutul perioadei de tratament şi cel puţin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, staţiile de momeală sunt intacte şi  de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcaţi când este necesar. Protejaţi momeala de la condiţiile atmosferice (de exemplu ploaie, zăpadă, etc.). Plasaţi staţiile de momeală în locurile care nu sunt predispuse inundaţiilor. Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. În cazul lipsei de eficienţă suspectate, până la sfârşitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare mai poate fi observată), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al rozătoarelor.

PRECAUŢII:

Fraze de pericol (H): H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. EUH 208 – Conţine: 1,2 benzisothiazolin-3-one. Poate provoca o reacţie alergică. EUH 401 – Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare. Fraze de prudenţă (P): P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 – Citiţi eticheta înainte de utilizare. P220 – A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/.../materiale combustibile. P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P301+P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIţIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE   TOXICOLOGICĂ sau un medic. P404+P405 – A se depozita într-un recipient închis. A se depozita sub cheie.  P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu prevederile hotărârilor municipale.

De accidentele apărute prin nerespectarea instrucţiunilor de utilizare se face răspunzătoare persoana care a folosit momeala toxică.

TELEFON DE URGENŢĂ:
021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul  Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti

Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scrie o opinie.

Etichete: insecticide si raticide, solutii antiparazitare