PROCUM pelet punga 100 gr

PROCUM pelet punga 100 gr

Producător:PROMEDIVET, ROMANIA
Cod produs:PS492
Disponibilitate:În Stoc

Opţiuni disponibile------------------------------

Magazin destinat partenerilor FaberPet. Trebuie să fiți logați pentru a vedea prețurile produselor și să faceți comenzi! Pentru deservirea Persoanelor Fizice stă la dispoziție siteul faberpets.ro


INSTRUCŢIUNI ŞI DOZELE DE APLICARE:

Se va purta mănuși de protecție rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (EN347). În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea și nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conținutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naționale. Se folosește pentru combaterea șobolanilor în locuințe, grajduri și clădiri agricole, grădini, depozite de deșeuri, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc. Timp de acțiune: Între 4-10 zile de la ingerare. Restricții: Acest produs trebuie plasat în stații de intoxicare saun în puncte de momeală acoperite. Produsul nu trebuie niciodată plasat la întâmplare. A nu se utiliza în zone unde există risc de otrăvire primară sau secundară a copiilor, animalelor de casă sau a altor animale non-țintă. O momeală de pelet grâu gata de utilizare pe bază de anticoagulant. Pentru a fi utilizată ca rodenticid pentru controlul șobolanilor, în interior, în aer liber în jurul clădirilor, de către publicul general.


DOZE RECOMANDATE:
Șobolani – public general, utilizați 10-60 g de momeală în stațiile de intoxicare inviolabile, așezate la o distanță de 10 m (la distanță de 5 m în zonele cu infestări mari) în zonele în care șobolanii sunt activi. Controlați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până când consumul acesteia s-a oprit. Repetați tratamentul în situațiile în care există dovezi de infestare nouă (de exemplu, urme proaspete sau fecale). Nu mișcați sau deranjați punctele de momeală timp de mai multe zile după plasarea momelii. Dacă nu se observă semne de activitate a șobolanilor în apropierea momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate mai mare a șobolanilor. Stațiile de intoxicare trebuie vizitate numai după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de intoxicare sunt intacte și pentru a elimina cadavrele rozătoarelor. Reaplicați momeala când este necesar. Statutul de rezistență al populației țintă ar trebui luat în evidență atunci când se ia în considerare alegerea rodenticidului care trebuie utilizat. În zonele în care există suspiciuni de rezistență la anumite ingrediente active, evitați utilizarea acestora. Pentru a controla răspândirea rezistenței, se recomandă alternarea momelilor care conțin diferite active anticoagulante. Nu utilizați acest produs pentru momirea permanentă sau prin impulsuri. Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de intoxicare la sfârșitul perioadei de tratament. Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în termen de 35 de zile, în cazul unei suspiciuni de lipsă a eficacității până la sfârșitul tratamentului (de exemplu, activitatea rozătoarelor este încă observată), utilizatorul ar trebui să solicite sfatul furnizorului de produs sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor. Nu spălați cu apă stațiile de intoxicare între aplicări. Atunci când introduceți stațiile de intoxicare în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelii cu apa. Protejați momeala de condițiile atmosferice (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Plasați stațiile de intoxicare în zone care nu sunt supuse inundațiilor. Nu aplicați acest produs direct în vizuine.


CONȚINUT:

Brodifacoum 0,0025%(nr. CAS: 56073-10-0, NR. CE: 259-980-5), conține benzoat de denatoniu.


FRAZE DE PERICOL - FRAZE DE PRUDENȚĂ:
Fraze de pericol (H): H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Fraze de prudență (P): P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare. P220 – A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/…/materiale combustibile. P262 – Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 – Evitați dispersarea în mediu P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P404 – A se depozita într-un recipient închis. P405 – A se depozita sub cheie. P260 – Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu prevederile hotărârilor municipale.


INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR:

În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). Sfaturi pentru medici: brodifacoum este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona – vitamina K1 – este antidotul. Determinați timpul de protrombină în mai puțin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină. Se va continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot și se reia tratamentul în cazul în care au loc creșteri ale valorilor în acel timp. Inhalare: Datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puțin probabilă. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă. Ingerare: Clătiți bine gura cu apă. Nu provocați voma. Consultați medicul imediat. Contactul cu pielea: Poate provoca iritații ale persoanelor susceptibile. Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate. Spălați bine pielea cu săpun și apă. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare. Contactul cu ochii: Poate provoca iritația ochilor la persoanele sensibile. Se clătește imediat cu multă apă și se va consulta un medic. Protecție pentru cei care acordă primul ajutor: Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecție adecvat în timpul oricărei acțiuni de salvare. Observații pentru medic: tratați simptomatic.


TELEFON DE URGENȚĂ:

021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Național de Sănătate Publică, Bucuresți


Spune-ţi opinia

Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scrie o opinie.

Etichete: insecticide si raticide, solutii antiparazitare